Reklamationer och returer

Reklamationer

Alla fel på läkemedel ska reklameras omedelbart vid leveranstillfället. Exempel på fel är trasiga tabletter, trasig innerförpackning, partiklar i flytande läkemedel, fel på tekniska detaljer såsom spraymunstycke m.m.

Gör så här:

  • Fyll i blanketten ”Reklamation/Retur”.

  • Kontakta ApoEx Kalmar för att komma överens om en ny leverans.

  • Skicka varan i plomberad lastbärare tillsammans med blanketten till ApoEx Kalmar.


Returer

Vid retur skall detta vara överenskommet med ApoEx Kalmar. När varor skall returneras, såsom vid indragningar och reklamationer skall nedanstående rutin följas för att säkerställa korrekt returhantering samt korrekt ekonomisk transaktion kopplad till varan.


Gör så här:

  • Godkännande för en retur av felbeställningar erhålls genom att kontakta Apoex farmaceut i Kalmar apokalmar@apoex.se . Om retur godkänns ska kopia på följesedel, returblankett och varan skickas till ApoEx i plomberad box (orange/blå). Plomber erhålls från ApoEx. På följesedeln ska framgå att retur är godkänd av ApoEx enhetschef/orderberedande farmaceut. Alla returboxar skall vara märkta “Retur” över den ursprungliga adressetiketten.

  • På helkolli (kartonger) räcker det med adressetikett på ett (1) kolli med hänvisning till samtliga kolli.


När returen har ankommit ApoEx Kalmar bedöms den av farmaceut avseende kvalitet och om kreditering kan göras. I det fall varan skall återaktiveras ombesörjs detta av orderberedande farmaceut.