Om ApoEx

Grundare av ApoEx Jens Berlips och John Patrik Berlips

Historia

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. Verksamheten kännetecknas av kunddriven innovation och attityden att ingenting är omöjligt.


ApoEx är certifierat och uppfyller kvalitets- och miljökraven enligt ISO 9001 och 14001 samt arbetsmiljökraven enligt OHSAS 18001.