Läkemedelsförsörjning

ApoEx ansvarar för läkemedelsförsörjningen för Region Östergötland.

Utförlig beskrivning av gemensam information och arbetssätt återfinns under fliken "Manual"